* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - GAYRİRESMİ ÖĞRENCİ ORTAMI
Soru-Cevap DİR HABER SERİİLAN
YILDIZZ DÖK İÇİNİ RAHATLA (DİR)
0 Puan, 1 Yorum

işletme YL -Yoruma dayalı sunumlar


Arkadaşlar merhaba,

Araştırma konum için fikirlerinize ihtiyacım var, yoruma dayalı sorular çoğu, sunum esnasında kullanmak istiyorum. Yorumda bulunursanız çok sevinirim, teşekkürler.
Pazarlama ve örgütsel davranış derslerim için

Eğer bir üretim tesisiniz olsaydı kanal üyelerini (tedarikçi, aracı gibi) nasıl seçerdiniz? Onları nasıl motive ederdiniz ve yönetirdiniz?

Eğer Antalya merkezde pandemi döneminde bir kahve dükkânı açacak olsaydınız bu dükkanı tanıtmak için hangi tutundurma karması elemanlarını ne şekilde kullanırdınız?

Sektörde marka lideri olan bir şirketin pazarlama müdürü olarak rakiplerden birinin en iyi satan ürününün fiyatını %15 düşürdüğünü fark ettiniz. Üst yönetime bu tehdide karşı nasıl cevap vereceğinizi açıklamanız gerekiyor. Raporunuzda 4 farklı yoldan bahsediyorsunuz. Bunlar nelerdir ?

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirket pazarlama programlarının tasarımında dört özelliği (örn. dayanıksızlık, ayrılmazlık) göz önünde bulundurmalıdır. Bu dört özellik bir restorana nasıl uygulanabilir? Nasıl yönlendirilebilir?

Güneş Hastanesi 5 yıl önce kurulmuştur, 150 kişiye ulaşan bir personel sayısı vardır. Hastanenin bölge ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı kısa sürede yayılmış ve mevcut ekip sağlık hizmetleri talebini karşılayamaz hale gelmiştir. Yönetim Kurulu, hastanenin kapasitesini büyütme kararı almıştır; bir yıl içinde personel ve yatak kapasitesi iki katına çıkacaktır. Yönetim Kurulu’nun bu kararı hastane yöneticisi Ali Bey’i tedirgin etmektedir; çünkü mevcut hastane çalışanları arasında çok güçlü bir bağlılık, dayanışma ve arkadaşlık ilişkileri mevcuttur. Bir aile gibi davranan personel kendi aralarında ve hastalarla olan ilişkilerinde uyumlu, her zaman sorun çözücü bir yaklaşım sergilemektedir. Çalışanlar arası güvene dayalı ilişkiler hastanenin başarısının altında yatan temel nedendir. Hastane yöneticisi büyümenin kurum kültürünü zedeleyeceğini ve yeni gelen çalışanlarla bu olumlu havanın kaybolacağını düşünmektedir. Ancak diğer yandan rekabet üstünlüğü açısından büyüme kararından vazgeçmenin mümkün olamayacağını, bir an önce büyüme hazırlıklara başlamaları gerektiğini de bilmektedir.

Hastane Yöneticisi Ali Bey büyüme sürecinde nasıl bir liderlik uygulamalıdır? Liderlik tipolojileri kullanarak kısaca açıklayınız

Büyüme süreci nasıl planlanabilir? Kısa, orta ve uzun dönemli İnsan Kaynakları stratejileri içeren bir eylem planı yapınız.
» nspakk » 13.06.2021 13:29:00 | 652 görüntüleme |
poççik (27.06.2021 00:21:00)
tutundurma karması elemanları önemli tabi, onlara ağırlık vermek lazım.

şey hocam, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?
YILDIZZ ARAMA